Polish Contest 2017 - Results & Trophy

THE WINNERS ARE :
Hunters:
1/ 14AT047 Yoann
2 /14AT016 Bruno
3/ 14AT592 Marcel
3/ 1AT259 Vincenzo

Polish AT Stations:
1/ 161AT427 Bogdan
2 /161AT119 Zibi
3 /161AT270 Tomasz
==========================

FUL LIST :

Polish ATPLC 2017 members

1 161AT427 Bogdan 965
2 161AT119 Zibi 742
3 161AT270 Tomasz 550
4 161AT228 Halina 537
5 161AT142 Marian 441
6 161AT029 Hania 311
7 161AT032 Toni 251
8 161AT482 Slawek 235
9 161AT022 Mariusz 213
10 161AT034 Slawek 184
161AT110 Richard 175
161AT121 Jan 147
161AT080 Jarek 142
161AT135 Sylwester 98
161AT057 Teresa 57ATPLC 2017 Hunters

1 14AT047 Yoann 29
2 14AT016 Bruno 26
3 14AT592 Marcel 23
1AT259 Vincenzo 23
4 14AT674 Jean Claude 22
5 14AT832 Christian 21
6 26AT239 Tim 20
7 30AT083 Juliano 19
14AT071 Ghyslaine 19
14AT202 Rene 19
8 14OD123 16
1SD213 Sergio 16
9 26AT169 Bill 14
1AT148 Franco 14
10 93AT011 Norb 13
14AT510 Jerome 13
14AT065 Vincent 12
14AT612 Denis 12
26AT077 Mike 11
1LR025 Gianpy 11
14AT044 Max 11
14AT075 Georgette 11
1AT127 Lucian 11
1AT708 Domenico 10
14FAT118 Willy 10
110AT101 Andy 10
1AT670 Marcello 10
16JP001 Jean-Pierre 9
16SD620 Michel 9
1AT033 Mauri 8
19AT515 Ron 6
30RC245 Jon 6
14AT084 Fabrice 6
13AT125 Joe 6
14AT207 Nicolas 5
1AT720 Bob 5
50SD001 Alex 5
14FDX317 Thomas 4
16AT012 Gilbert 4

Congratulations to the winners!
Thank you for your participation in Polish AT Contest.
Best 73 de 161AT027 Marek
Polish Contest Manager 2017