ATPL Contest 2018

Polish Contest 2018 Rules
One Part
7.07.2018 at 12:00 GMT till 8.07.2018 at 12:00 GMT
Normal freq. range: 27.405-27.500 and 27.600-27.855
Please keep other frequencies free. Let's don't disturb others.
Participants: all the operators (AT group and not AT), worked only with 161AT's members.
Exchange: RS + Prog. number from 001 TX and RX.
1 QSO = 1 point
You can have two contacts with the same station during the 1th and 2nd part ( one qso per part of contest.)
After the contest send your log to the contest manager.
No later than 20.07.2018.
You can send it by e-mail: 161at027@outlook.com
No need to exchange QSL card's, but remember we need your Contest Log.
Good luck in the contest. Regards.
161ATMembers

REGULAMIN POLSKIEGO KONTESTU 2018
1. W zawodach mogą brać udział wszyscy członkowie Alfa Tango ze 161 dywizji opłacający składkę krajową.
2. Polski Contest 2018 będzie przebiegał w 1 turze
od 7.07.2018 godz.12:00 GMT do 8.07.2018 godz.12:00 GMT
3. Częstotliwość pracy od 27.405 do 27.500 oraz od 27.600 do 27.855.
Tylko łączności przeprowadzone na tych częstotliwościach będą uwzględniane w punktacji.
4. Logi Contestu powinny być prowadzone według ogólnych zasad. Należy pamiętać o sumowaniu punktów.
5. Potwierdzenia łączności pomiędzy operatorami AT i innymi nie są wymagane. Uznanie QSO stanowi nadesłanie logu do Contest Managera via e-mail.: 161at027@outlook.com
6. Ewentualne karty QSL powinny być kierowane tylko bezpośrednio do danego operatora.
7. Do Contestu dopuszczone są jedynie stacje "single"
8. Wymiana raportów RS + Nr. Prog. od 001
9. Punktacja i wyniki Polish Contest 2018.
Wyniki Contestu będą oceniane według następującej punktacji:
15 punktów - za każdy kontynent
(Wymagany log korespondenta)
10 punktów - za każdy dywizjon
(Wymagany log korespondenta)
2 punkty - za każdą łączność zagraniczną ze stacją AT.
(Wymagany log korespondenta)
2 punkty - za każdą łączność zagraniczną ze stacją spoza AT. (Wymagany log korespondenta)
1 punkt- za każdą łączność z polską stacją AT.
(Wymagany log korespondenta)
1 punkt- za każdą łączność ze stacją polską spoza AT.
(Wymagany log korespondenta)
W przypadku stacji spełniających więcej niż jeden z powyższych warunków sumuje się punkty.
Z tą samą stacją można przeprowadzić maksymalnie dwa qso ( 1 qso w pierwszej turze, oraz drugie qso w drugiej turze ).
Podczas łączności nie ma obowiązku wymiany kart QSL dla zaliczenia kontynentu lub dywizjonu. Wystarczy Log wysłany przez dowolną stację z Polski i zagranicy do Contest Manager
Log wraz z obliczoną punktacją należy przesłać na mój adres email 161at027@outlook.com do dnia 20.07.2018 r.
10. Wyniki Contestu 2018 zostaną ogłoszone po rozliczeniu na łamach AT PL Forum, oraz na stronie internetowej AT - PL.
11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
12. We wszelkich kwestiach spornych i nieobjętych regulaminem decyzja ostateczna należy do Contest Manager'a. 161at027@outlook.com
=============================================================
Results
The WINERS are:
1/ 161AT427 Bogdan
2/ 161AT104 Jarek
3/ 161AT119 Zibi

HUNTERS:

1AT341 Carmelo
14AT071 Ghyslaine
14AT075 Georgette
14AT119 Guy
14AT207 Nicolas
14AT941 Eric
----------------------------------
Full list:

161AT427 Bogdan 448
161AT104 Jarek 367
161AT119 Zibi 274
161AT270 Tomasz 267
161AT135 Sylwester 245
161AT029 Hania 236
161AT482 Slawek 63
uczestnicy zagraniczni:
1AT341 Carmelo 7
14AT071 Ghyslaine 7
14AT075 Georgette 7
14AT119 Guy 7
14AT207 Nicolas 7
14AT941 Eric 7
30AT083 Juliano 6
14BD002 Krystian 6
31AT183 Nuno 6
14AT044 Max 6
1at014 Vincenzo 6
14AT612 Denis 6
26AT169 Bill 5
26AT077 Mike 5
14AT047 Yoann 5
26AT016 Paul 5
1KPI090 Sergio 5
14AT129 Guy 4
14AT728 Daniel 4
1AT506 Piero 3
1SA131 Fabio 2
26FF004 Jarek 1
165RGK591 Paolo 1
1AT802 Luciano 1
161BD707 Grzegorz 1
1AT511 Gaetano 1


Buy Tinidazole


The medicine buy Tinidazole online prescribed buy Tinidazole online oral online of buy Tinidazole. The duration of antibiotics-online.com depends on the immunological and clinical symptoms of the disease. The composition of the drug includes additional ingredients: alginic acid; corn buy Tinidazole magnesium stearate. How to use Tinidazole Tablets are buy Tinidazole by men inside, with trichomoniasis, giardiasis, a dose of 2 g (4 pcs. The canadianantibioticsonline.