Polish Contest 2015 Rules

We run:

First Part
13.06.2015 at 12:00 GMT till 14.06.2015 at 12:00 GMT
Second Part
20.06.2015 at 12:00 GMT till 21.06.2015 at 12:00 GMT

Normal freq. range: 27.405-27.500 and 27.600-27.855
Please keep other frequencies free. Let's don't disturb others.
Participants: all the operators (AT group and not AT), worked only with 161AT's members.
Exchange: RS + Prog. number from 001 TX and RX.
1 QSO = 1 point
You can have two contacts with the same station during the 1th and 2nd part ( one qso per part of contest.)
After the contest send your log to the contest manager.
No later than 31.07.2015.
You can send it by e-mail 161at207@gmail.com
No need to exchange QSL card's, but remember we need your Contest Log.
Good luck in the contest. Regards.

CLICK HERE and Download Polish Contest Log (doc)
CLICK HERE and Download Polish Contest Log (odt)REGULAMIN POLSKIEGO KONTESTU 2015

 1. W zawodach mogą brać udział wszyscy członkowie Alfa Tango ze 161 dywizji opłacający składkę krajową.
 2. Polski Contest 2015 będzie przebiegał w dwóch 24 godzinnych turach :
  I Tura - od 13.06.2015 godz.12:00 GMT do 14.06.2015 godz.12:00 GMT
  II Tura - od 20.06.2015 godz.12:00 GMT do 21.06.2015 godz.12:00 GMT
 3. Częstotliwość pracy od 27.405 do 27.500 oraz od 27.600 do 27.855.
  Tylko łączności przeprowadzone na tych częstotliwościach będą uwzględniane w punktacji.
 4. Logi Contestu powinny być prowadzone według ogólnych zasad. Należy pamiętać o sumowaniu punktów.
 5. Potwierdzenia łączności pomiędzy operatorami AT i innymi nie są wymagane. Uznanie QSO stanowi nadesłanie logu do Contest Managera via e-mail.
 6. Ewentualne karty QSL powinny być kierowane tylko bezpośrednio do danego operatora.
 7. Do Contestu dopuszczone są jedynie stacje "single"
 8. Wymiana raportów RS + Nr. Prog. od 001
 9. Punktacja i wyniki Polish Contest 2015.
  Wyniki Contestu będą oceniane według następującej punktacji:
  15 punktów - za każdy kontynent
  (Wymagany log korespondenta)
  10 punktów - za każdy dywizjon
  (Wymagany log korespondenta)
  2 punkty - za każdą łączność zagraniczną ze stacją AT.
  (Wymagany log korespondenta)
  2 punkty - za każdą łączność zagraniczną ze stacją spoza AT. (Wymagany log korespondenta)
  1 punkt- za każdą łączność z polską stacją AT.
  (Wymagany log korespondenta)
  1 punkt- za każdą łączność ze stacją polską spoza AT.
  (Wymagany log korespondenta)
  W przypadku stacji spełniających więcej niż jeden z powyższych warunków sumuje się punkty.
  Z tą samą stacją można przeprowadzić maksymalnie dwa qso ( 1 qso w pierwszej turze, oraz drugie qso w drugiej turze ).
  Podczas łączności nie ma obowiązku wymiany kart QSL dla zaliczenia kontynentu lub dywizjonu. Wystarczy Log wysłany przez dowolną stację z Polski i zagranicy do Contest Manager
  Log wraz z obliczoną punktacją należy przesłać na mój adres email 161at207@gmail.com do dnia 31.07.2015 r.
 10. Wyniki Contestu 2015 zostaną ogłoszone po rozliczeniu na łamach AT PL Forum, oraz na stronie internetowej AT - PL.
 11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
 12. We wszelkich kwestiach spornych i nieobjętych regulaminem decyzja ostateczna należy do Contest Manager'a.

Pobierz Polish Contest Log (doc)
Pobierz Polish Contest Log (odt)

POLISH CONTEST MANAGER
161AT027 Marek