Zasady przyjęć do AT w Polsce

  1. Potwierdzone co najmniej 30 dywizji, lub
  2. Potwierdzone co najmniej 50 łącznosci z członkami AT.
  3. Rekomendacja 2 członków z regionu osoby przystepującej do AT.
  4. Pełna akceptacja wstepującego obowiązujacych zasad AT.
  5. Opłacenie wpisowego w wysokości 10 Euro + bieżącej skladki rocznej - renewalu 15 Euro.
  6. Oplacenie skladki krajowej w wysokosci 30 PLN.

Recent Members


Alfa Tango Poland